Od septembra kada smo se uselili, odmah smo znali da će opremanja ovako velikog stana