Svi detalji i sve fotografije, provod pa i sama ceremonija ne bi bile to to